Nazwa zadania:

„Wyposażenie Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży, Plac Papieża Jana Pawła II 1, 18-400 Łomża”

 Opis zadania:

  1. zakup urządzenia wielofunkcyjnego ;
  2. zakup laptopów laptop z oprogramowaniem;
  3. zakup sprzętu nagłaśniającego.