KATOLICKA BURSA SZKOLNA im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego18-400 Łomża, Pl. Papieża Jana Pawła II nr 1

Tel. 86-216-24-29      

kbs-wyszynski@wp.pl

https://www.facebook.com/KBSLomza
  • Facebook