Nazwa zadania:

„Dostosowanie Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży, Plac Papieża Jana Pawła II 1, 18-400 Łomża”

Opis zadania:

  1. dostosowanie stolarki drzwiowej do wymogów przeciwpożarowych;
  2. wymiana stolarki okiennej;
  3. dostosowanie łazienki II piętro – pod schodami na poddasze.