Zadanie pn.: Remont zabytkowego budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży –  remont klatki schodowej – II etap zostało dofinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej polegającej na dofinansowaniu  prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał na ten cel 75 000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przekazał na ten cel 100 000 zł.

Koszt całego zadania wyniósł  210 000,15 zł

 

Opis zadania:

W ramach środków dofinansowania prac konserwatorskich dokonaliśmy:

 1. skucie odstających tynków ściennych na klatce schodowej;
 2. wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach;
 3. szpachlowanie i malowanie ścian sufitów i okładzin gipsowo kartonowych oraz detali architektonicznych;
 1. montaż detali architektonicznych na ścianach i sufitach;
 2. wykonanie sufitów podwieszanych na klatce schodowej z płyt gipsowo – kartonowych;
 3. montaż okładzin ściennych ze spieków kwarcowych;
 4. wykonanie tapetowania ścian;
 5. wykonanie robót elektrycznych polegających na montażu wszystkich sprzętów i przewodów związanych z instalacją przeciwpożarową.Nazwa zadania:

„Łomża, budynek Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1866 r.): remont klatki schodowej – etap II”

 Opis zadania:

W ramach środków dofinansowania prac konserwatorskich dokonaliśmy: 

 1. Skucia odstających tynków ściennych na klatce schodowej
 2. Wykonania nowych tynków renowacyjnych na ścianach klatki schodowej
 3. Szpachlowania i malowania ścian i sufitów oraz detali architektonicznych
 4. Zamontowaliśmy odtworzenia detali architektonicznych na ścianach
 5. Wymianę podokienników na podokienniki granitowe
 6. Uzupełnienia posadzek granitowych na podestach klatki schodowej
 7. Uzupełnienia cokołu granitowego przy w/w uzupełnieniach posadzek