Nazwa zadania:

„Remont zabytkowego budynku Katolickiej Bursy Szkolnej im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży –  remont klatki schodowej – I etap”

CAŁKOWITA WARTOŚC ZADANIA – 385 000,01

DOFINANSOWANIE – 55 000 zł – dotacja celowa Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku

Opis zadania:

  1. Wymiana okładzin schodów, podestów i korytarzy w klatce schodowej z lastryka na okładziny z płyt granitowych;
  2. Naprawa podłoży na schodach, podestach i korytarzach w klatce schodowej wraz ze wzmocnieniem, pod okładziny kamienne;
  3. Wykonanie cokolików z płyt granitowych na schodach, podestach i korytarzach w klatce schodowej; 
  4. Renowacja balustrady schodowej żeliwnej wraz z wymianą pochwytu.