WITAMY NA STRONIE KATOLICKIEJ BURSY SZKOLNEJ W ŁOMŻYSzanowni Rodzice i Wychowankowie !!!

Od stycznia 2022 roku opłata stała za bursę wynosi 120 zł miesięcznie.

Opłata za luty 2022 roku wynosi 376 zł (16 dni żywieniowych plus 120 zł opłata stała)Katolicka Bursa Szkolna w Łomży

18-400 Łomża

Plac Papieża Jana Pawła II nr 1


Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną, salą do tenisa stołowego i bilardu, stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.KONTAKT MAILOWY Z WYCHOWAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

kbsgrupa1.dorotak@gmail.com

kbsgrupa2.dariusz@gmail.com


kbsgrupa3.edwin@gmail.com

kbsgrupa4.joannaz@gmail.com

kbsgrupa5.dorota@gmail.com


 

 

Darmowy licznik odwiedzin