Uwaga!

 

Lista przyjętych do Katolickiej Bursy Szkolnej została już zamknięta.

Pisma z informacją, odnośnie przyjęcia lub nieprzyjęcia do placówki zostały wysłane do rodziców kandydatów. Wszelkie pytania, prośby oraz inne informacje proszę przesyłać na adres mailowy kbs-wyszynski@wp.pl

 

 

Dyskoteka 2017
tak się bawią nasi wychowankowie...
jak widać na zdjęciach...
wszyscy bawili się doskonale

 

Zapraszamy do naszej placówki, aby przekonać się, dlaczego warto wysłać swoje dziecko właśnie do Katolickiej Bursy Szkolnej w Łomży.  U nas drzwi zawsze są otwarte. Poniżej zamieszczamy podanie na rok szkolny 2017/2018  oraz niezbędne informacje.

 

PODANIE 2017 2018   przydatne-informacje-2017 2018

 

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną,  salą do tenisa stołowego i bilardu,  stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

logo czarno białe