Uwaga!!!

Opłata za bursę za miesiąc marzec 2019 wynosi 342 złote.

Wpłaty prosimy dokonywać do 25 lutego. W tytule przelewu proszę pisać pełne imię i nazwisko wychowanka oraz informację, za jaki miesiąc jest opłata.

BANK PEKAO SA I O. W ŁOMŻY

43 1240 1532 1111 0000 2055 2910


Spotkanie opłatkowe 2018 r.

19 grudnia 2018 r.   wychowankowie i pracownicy naszej bursy spotkali się na corocznej uroczystości wigilijnej. Gościliśmy JE Księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego.  Młodzież przygotowała inscenizację, z przekazem Bożonarodzeniowym, nawiązującą  do problemów współczesnego świata. po spektaklu wszyscy spotkali się w Stołówce, by wspólnie podzielić się opłatkiem i spożywać wigilijne potrawy.

pozostałe zdjęcia poniżej:

https://drive.google.com/open?id=1FKMHFntKUhf9kHW5cpvp-2QOwn937OSW


 Mikołajki i Szlachetna Paczka w naszej bursie.

6 grudnia w naszej bursie gościliśmy wysłannika  Świętego Mikołaja.  Nasi wychowankowie byli zaskoczeni ale i zadowoleni. Każdy otrzymał drobny upominek.

W tym dniu także nasi wychowankowie pakowali, zebrane w ramach Szlachetnej  Paczki, artykuły. Obdarowana rodzina pragnie serdecznie podziękować za serdeczność i pomoc.


Dziękujemy naszym wychowankom za wspaniały występ i cudowny koncert p.t. „100 lecie polskiej piosenki”. W roku setnej rocznicy daliśmy hołd polskim wykonawcom, którzy tworzyli, bądź nadal tworzą na polskiej scenie muzycznej. Wielkie podziękowania naszym artystom.


PODANIE 2018 2019- drukować obustronnie

przydatne-informacje-2018 2019 

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną,  salą do tenisa stołowego i bilardu,  stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA