Uwaga!!!

 

Kandydaci składający podanie do Katolickiej Bursy Szkolnej na rok  szkolny 2018/2019  obowiązani są złożyć dokument osobiście w placówce wspólnie z rodzicami/ opiekunami prawnymi. Dokument proszę drukować na jednej kartce, obustronnie. Poniżej umieszczone jest podanie  oraz dokument  z przydatnymi informacjami.

 

PODANIE 2018 2019 – drukować obustronnie

 

przydatne-informacje-2018 2019 

 

 

 

 

 

Przygotowujemy się do Świąt  Bożego Narodzenia….

 

 

Spotkanie patriotyczne 2017/2018

 

Spotkanie patriotyczne, poświęcone 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę było okazją do  bliższego poznania historii naszej ojczyzny, a także do wspólnego przeżywania ważnych chwil z przeszłości naszego narodu. W inscenizacji teatralno – wokalnej wzięło udział wielu naszych wychowanków, co jest kolejnym dowodem patriotycznego obowiązku służenia ojczyźnie, jako wspólnego dobra całego społeczeństwa polskiego. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie przedstawienia.

 

 

 

 

 

 

 

Stałe wyjścia na Orlik, przy ul. Bernatowicza, odbywać się będą w środy, w godzinach 19.10- 20.20. Obowiązuje strój sportowy!

 


a tak żegnaliśmy wiosnę i rok szkolny 2016/2017

 

Dyskoteka 2017
tak się bawią nasi wychowankowie...
jak widać na zdjęciach...
wszyscy bawili się doskonale

 

i film z naszej imprezy…

 

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną,  salą do tenisa stołowego i bilardu,  stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA