W kwestii opłaty za bursę za miesiąc czerwiec 2019 proszę o konieczny kontakt z Panią Intendent, gdyż jest to rozliczenie indywidualne.

Prosimy o telefon pod nr 86 216 24 29 i wpłatę do końca maja.

BANK PEKAO SA I O. W ŁOMŻY

43 1240 1532 1111 0000 2055 2910

 

Rekrutacja 2019/2020

Drodzy rodzice / opiekunowie kandydatów/ kandydatek do przyjęcia do Katolickiej Bursy Szkolnej na rok szkolny 2019/2020!

Poniżej znajduje się druk podania, które należy wypełnić i wspólnie z kandydatem/ kandydatką dostarczyć osobiście do naszej placówki. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w następujących dniach i godzinach: od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.00- 20.00 oraz w piątek od 7.00 do 16.00. Zapraszamy również w niedziele od 17.00 do 20.00

W przypadku pytań prosimy telefonować na nr  86 216 24 29. 

Przyjmowane będą tylko podania:

* dostarczone osobiście przez rodziców/ opiekunów wraz z kandydatem/ kandydatką na wychowankę/ wychowanka

* wydrukowane na jednej kartce, obustronnie oraz w niezmienionej wersji i treści

* wydrukowane w kolorze czarno białym, z zachowaniem rozmiaru i rodzaju czcionki


 

Nowa Świetlica z pełnym wyposażeniem kuchennym dla jeszcze lepszego komfortu naszych wychowanków. 
 

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną,  salą do tenisa stołowego i bilardu,  stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA