UWAGA !!!

 

Od roku szkolnego 2017/2018 opłaty za pobyt  w bursie dokonywane mogą być wyłącznie na konto bankowe w terminie do  ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego. Opłata za miesiąc listopad  wynosi 342 zł. Jeśli Państwa syn/ córka dokonywali odpisów za żywienie w miesiącu październiku, należy kwotę 342 zł. pomniejszyć o odpisy. Informację o kwocie do zapłaty należy uzyskać osobiście u Intendenta lub dzwoniąc  pod nr 86 216 24 29, w godzinach od 7.30 do 15.30. od 25 dnia każdego miesiąca.  Prosimy o terminowe wpłaty.

Nr konta bankowego:

BANK PEKAO SA I O. W ŁOMŻY

43 1240 1532 1111 0000 2055 2910

 

 

 

Stałe wyjścia na Orlik, przy ul. Bernatowicza, odbywać się będą w środy, w godzinach 19.10- 20.20. Obowiązuje strój sportowy!

 


a tak żegnaliśmy wiosnę i rok szkolny 2016/2017

 

Dyskoteka 2017
tak się bawią nasi wychowankowie...
jak widać na zdjęciach...
wszyscy bawili się doskonale

 

i film z naszej imprezy…

 

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną,  salą do tenisa stołowego i bilardu,  stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA