Przydatne informacje dla wychowanków i rodziców:

 

Wakacyjny telefon dyżurny ( tylko w sprawach pilnych)  736 541 617

 

W dniu zakwaterowania należy dostarczyć oryginał SKRÓCONEGO ODPISU AKTU URODZENIA dziecka z nr PESEL i potwierdzonym (na odwrocie) przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta miejscem i datą stałego zameldowania  dziecka; wychowankowie pełnoletni i posiadający tymczasowy dowód osobisty zgłaszają się do bursy z dowodem osobistym , będący po komisji wojskowej z książeczką wojskową. Wymienione dokumenty potrzebne są do tymczasowego zameldowania w bursie.

Osoby ubiegające się o zaświadczenie o zameldowaniu w bursie muszą najpierw dokonać formalności związanych z zameldowaniem.

Bursa zapewnia opiekę wychowawczą w dniach nauki szkolnej.

Informacje o przydziale wychowanków do pokoi nie będą udzielane telefonicznie.

Dziecko należy wyposażyć w kołdrę, poduszkę, komplet pościeli, koc lub inne nakrycie na łózko, kapcie, klapki pod prysznic, środki czystości i przybory toaletowe.

Zakwaterowanie będzie się odbywało 31.08.2016r. od godziny 17.00

Rodzice zobowiązują się m.in. do informowania wychowawców o każdorazowej nieobecności dziecka w bursie w dniach nauki szkolnej oraz do uprzedzania o wyjeździe dziecka z bursy w ciągu tygodnia.

Udział dziecka w zajęciach pozalekcyjnych wymaga pisemnej zgody rodziców z podaniem dni i godzin, w których te zajęcia się odbywają oraz poświadczenia przez prowadzącego zajęcia.

Bursa jest zamknięta od godz. 20.30 do 6.30

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania placówki (m.in. porządek dnia, statut i regulamin) dostępne są na stronie internetowej bursy: www.bursakatolicka.pl

 

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne( także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu ( WIFI w budynku). Placówka dysponuje również siłownią, salą do tenisa stołowego i bilardu,  stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.

 

 

 

bursa_katolicka_rollup_80x200cm_spad_dol_10cm_korekta1