WITAMY NA STRONIE KATOLICKIEJ BURSY SZKOLNEJ W ŁOMŻY
W sprawach pilnych oraz związanych z rekrutacją prosimy o kontakt telefoniczny 665 836 901 lub kbs-wyszynski@wp.pl
REKRUTACJA

Drodzy rodzice i kandydaci do Katolickiej Bursy Szkolnej w Łomży. Poniżej zamieszczamy podanie na rok szkolny 2021/2022, które należy wypełnić zgodnie z instrukcją. Kandydaci starający się o przyjęcie do bursy po raz pierwszy składają podanie osobiście w obecności przynajmniej jednego z rodziców, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z placówką.

Wychowankowie wcześniej mieszkający w bursie składają podanie osobiście, listownie lub wysyłają wypełnione i zeskanowane TYLKO I WYŁĄCZNIE na adres mailowy: kbs.podania@gmail.com

https://www.facebook.com/katolickabursaszkolna

KBS- najlepsza bursa jest !!!

https://www.instagram.com/katolickabursaszkolna/

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży

18-400 Łomża

Plac Papieża Jana Pawła II nr 1


Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną, salą do tenisa stołowego i bilardu, stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.


KONTAKT MAILOWY Z WYCHOWAWCAMI POSZCZEGÓLNYCH GRUP:

kbsgrupa1.joannat@gmail.com

kbsgrupa2.dariusz@gmail.com


kbsgrupa3.edwin@gmail.com

kbsgrupa4.joannaz@gmail.com

kbsgrupa5.dorota@gmail.com

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Darmowy licznik odwiedzin