09/20/22

10/18/12

O Nas

Katolicka Bursa Szkolna  powstała w 1998 r. z inicjatywy Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców).  Mieści się w dawnym budynku Wyższego Seminarium Duchownego i przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W bursie znajdują się dwadzieścia trzy, dwu – i trzyosobowe pokoje . Wychowankowie mają zapewnioną opiekę wychowawczą, mieszkanie i całodzienne wyżywienie (trzy posiłki). Na wszystkie dni wolne od nauki szkolnej, ferie i święta młodzież wyjeżdża do domu.
Na terenie placówki jest: kaplica, w której wychowankowie spotykają się na modlitwie wieczornej i raz w tygodniu na mszy św. (chętni mogą uczestniczyć we mszy św. codziennie); świetlica/sala komputerowa z dostępem do Internetu ( WiFi w budynku), siłownia, sala rekreacyjna wyposażona w stół do tenisa i stół do bilardu, stołówka.