WITAMY NA STRONIE KATOLICKIEJ BURSY SZKOLNEJ W ŁOMŻY


IV EDYCJA AKCJI ” SZKOŁA PAMIĘTA” 2022


Wychowankowie Katolickiej Bursy Szkolnej w ramach akcji ” Szkoła pamięta” zapalili znicze przy pomnikach, upamiętniających osoby i wydarzenia związane z historią naszego miasta i regionu.


W ramach akcji ” Szkoła Pamięta” udaliśmy się do Muzeum Północno- Mazowieckiego, gdzie uczestniczyliśmy w prelekcji, poświęconej historii miasta Łomża.


Katolicka Bursa Szkolna w Łomży

18-400 Łomża

Plac Papieża Jana Pawła II nr 1
Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną, salą do tenisa stołowego i bilardu, stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.
 

 

Darmowy licznik odwiedzin