07/4/24

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo!

 

Katolicka Bursa Szkolna jest zamknięta do 19 sierpnia, natomiast możliwy jest kontakt telefoniczny.

Aby złożyć podanie  bardzo proszę o pobranie dokumentu z linku poniżej, 

wypełnienie DRUKOWANYMI LITERAMI i przesłanie zeskanowanego dokumentu

(nie zdjęcia) na adres  :

kbs-wyszynski@wp.pl

 

podanie do pobrania  PODANIE-DO-KATOLICKIEJ-BURSY-SZKOLNEJ-NA-ROK-SZKOLNY-2025-2025

W celu uzyskania informacji proszę o telefon 86 216 24 29 odsłuchać komunikatu i wybrać 3.

 

05/20/24

04/26/23

Misja placówki

Bursa jest placówką koedukacyjną (dla dziewcząt i chłopców). W budynku znajdują się dwu-trzyosobowe pokoje mieszkalne (także z łazienkami), multimedialna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Placówka dysponuje również salą rekreacyjną, salą do tenisa stołowego i bilardu, stołówką oraz kuchnią.

Katolicka Bursa Szkolna w Łomży jest placówką opiekuńczo- wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, kontynuujących naukę poza miejscem stałego zamieszkania.

Katolicka Bursa Szkolna oprócz zapewnienia opieki wychowawczej, całodniowego wyżywienia, sanitarno- higienicznych warunków zakwaterowania i odpowiednich warunków do nauki, stwarza wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz uprawiania sportu.

W naszej placówce stawia się przede wszystkim na wzajemne zaufanie, wychowanie w dialogu oraz indywidualne podejście do każdego wychowanka. Mieszkańcy Bursy otoczeni są szczególną opieką, by zminimalizować skutki stresu, wynikającego z oddalenia od rodzinnego domu. Zapewnione są odpowiednie warunki, aby młodzież czuła się bezpiecznie. Oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego wychowanka.