PEREGRYNACJA 27.10.2015r.

 

Droga Światowych Dni Młodzieży rozpoczęła się od spotkania z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Młodych, które odbyło się w kwietniu 1984 r. z udziałem Jana Pawła II w Rzymie. Papież podarował młodym Krzyż Roku Świętego, który pielgrzymuje razem z nami na drogach świata.

 

Jan Paweł II przekazując wówczas Krzyż młodzieży wypowiedział słowa, które są wyryte na Nim w czterech językach: „Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie”.  Obraz Matki Bożej, umieszczony obok Krzyża przypomina o słowach Jezusa do ucznia: ” Oto Matka Twoja…”, przypomina także postawę św. Jana: „uczeń wziął ją do siebie” (J 19,27). W ten sposób jesteśmy zaproszeni do powierzenia się Maryi i do wzięcia Jej w swoje życie.

Na szlaku Peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży: Krzyża i Ikony Matki Bożej ocalenia ludu Bożego znalazła się nasza wspólnota Katolickiej Bursy Szkolnej w Łomży. Jest to stacja modlitwy nas wychowanków, wychowawców oraz wszystkich pracowników naszej bursy i jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy zanieść naszą ufną modlitwę za to całe dobre dzieło, które pod natchnieniem Ducha Świętego rozpoczął św. Jan Paweł II.

łukasziza edytapere6pere4pere3