Katolicka Bursa Szkolna im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży została ustanowiona dekretem N. 1500/B/98, z dnia 4.07.1998 r. Biskupa łomżyńskiego Stanisława Stefanka. Siedzibą Bursy jest dwukondygnacyjny, były gmach Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. W początkowym okresie działania placówki trwały prace adaptacyjne mające na celu dostosowanie warunków panujących w budynku do potrzeb mającej w nim zamieszkać młodzieży. Po przystosowaniu budynku dla potrzeb Bursy przyjęto pierwszych wychowanków – było to ok. 30 uczniów łomżyńskich szkół. W miarę upływu lat Bursa się rozwijała i poszerzała swoją bazę lokalową adoptując kolejne pomieszczenia należące wcześniej do seminarium. Aktualnie w Bursie może zamieszkać ok.100 wychowanków uczących się w łomżyńskich szkołach ponadgimnazjalnych, którzy mają tu zapewnioną opiekę wychowawczą i duszpasterską.
Funkcję Dyrektora pełnili w bursie: ks. Robert Sulich, w latach 1998-2000, ks. Wojciech Zyśk 2000-2003, ks. Robert Zieliński 2003-2006, ks. Janusz Dymek 2006-2008, ks. Krzystof Chodkowski 2008-2012. Od marca 2012 r. Dyrektorem Bursy jest Ks. Zbigniew Pyskło.